Supportavtal för Joomla

Med lång erfarenhet av att underhålla Joomla-hemsidor vet vi vad som behövs för att ska hållas säkra och fungera bra.

Joomla

År 2005 tog CMS-systemet Mambo en avstickare och blev slutligen Joomla - det system som tillsammans med Wordpress några år senare skulle ta de största marknadsandelarna och vara de största två CMS-systemen som används idag. Även om Wordpress så klart är ohotat störst finns det idag många hemsidor som bygger på Joomla. Ofta är de något mer komplicerade och större webbplatser i behov av en stabil struktur för innehållshantering och användarnivåer.

Precis som för Wordpress finns det en del fallgropar och det är lätt att viktigt underhåll och säkerhetstänk faller mellan stolarna och blir nedprioriterat. Kanske har du inte tid eller möjlighet att göra det underhåll som krävs, även om du vet att det måste göras. På sikt kan det innebära att din hemsida exponeras för säkerhetshål eller att de långa laddningstiderna gör att dina kunder lämnar hemsidan innan du har fått möjlighet att sälja till dem.

Vi har utvecklat och underhållit både stora och små hemsidor som bygger på Joomla sedan 2008 och kan med vår erfarenhet säga att vi vet hur en sådan hemsida ska underhållas på bästa sätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi behöver veta lite mer om dig